30 listopada 2017

30 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 139/2017 – Zmiana w Zarządzie Spółki

Zmiana w Zarządzie Spółki

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje o powzięciu informacji, że w dniu 30 listopada 2017 r. Pan Paweł Trybuchowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Getback S.A. ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2017 r. Jako przyczynę rezygnacji podano ważne powody osobiste.
Zarząd Getback S.A. składa Panu Pawłowi Trybuchowskiemu bardzo serdeczne podziękowania za wkład w tworzenie i rozwój spółki oraz grupy kapitałowej GetBack.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej