11 października 2017

11 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 108/2017 – Przydział obligacji.

Przydział obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, iż od chwili opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego nr 101/2017 z dnia 29 września 2017 r. dokonane zostały kolejne przydziały obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej równej 125.077.254,20 PLN. Wszystkie obligacje, o których mowa powyżej, oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej