09 listopada 2017

9 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 129/2017 – Nabycie obligacji własnych celem umorzenia

Nabycie obligacji własnych celem umorzenia

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. Spółka nabyła łącznie 510 sztuk obligacji wyemitowanych przez Spółkę celem ich umorzenia. Podstawę prawną nabycia przedmiotowych obligacji stanowią umowy sprzedaży obligacji w celu umorzenia zawarte z obligatariuszami na podstawie art. 76 Ustawy o Obligacjach. Łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę obligacji własnych wynosi 5 100 000 zł, a średnia jednostkowa cena nabycia jednej obligacji 10 084,92 zł.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej