07 marca 2017

7 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 7/2017 – Informacja dotycząca pozyskania finansowania

Informacja dotycząca pozyskania finansowania.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” informuje o podpisaniu datowanej na 6 marca 2017 r. umowy kredytu między Alior Bank S.A. „Bank” a Spółką, na mocy której Bank udziela Spółce _a w razie decyzji Banku, także podmiotowi zależnemu od Spółki_ finansowania w wysokości do 50 mln zł „Finansowanie”. Finansowanie ma zostać przeznaczone na cele związane z działalnością statutową. Wysokość oprocentowania kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę Banku. Zabezpieczenie Finansowania obejmuje wskazane w umowie zastawy rejestrowe, zastawy finansowe oraz inne standardowe formy zabezpieczenia, w tym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5_ k.p.c.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej