06 grudnia 2017

6 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 144/2017 – Informacja dotycząca portfela wierzytelności – podpisanie umowy cesji.

Informacja dotycząca portfela wierzytelności – podpisanie umowy cesji.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack („Podmiot”),  podpisał w dniu 6 grudnia 2017 r. z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej około 1,2 mld PLN („Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie własności nastąpi pod warunkiem uiszczenia przez Podmiot ustalonej ceny. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej