26 lipca 2017

26 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 74/2017 – Informacje dotyczące transakcji stabilizacyjnych

Informacje dotyczące transakcji stabilizacyjnych.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) zawiadomienia dotyczącego informacji o transakcjach stabilizacyjnych („Zawiadomienie”). Zgodnie z Zawiadomieniem, w ramach prowadzonych działań stabilizacyjnych na akcjach i prawach do akcji Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnych akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. („Prospekt”) oraz Komunikacie aktualizującym do Prospektu nr 3 opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 lipca 2017 r., Pekao IB zawarło w dniach 17 oraz 18 lipca 2017 r. transakcje stabilizacyjne. Informacje na temat transakcji stabilizacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej