20 stycznia 2017

20 STYCZNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 3/2017 – Nadanie ratingu kredytowego

Nadanie ratingu kredytowego.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r. agencja ratingowa EuroRating „Agencja” nadała rating długoterminowy dla Emitenta na poziomie BB z perspektywą stabilną. Rating na poziomie BB w skali ratingowej Agencji oznacza wiarygodność finansową na poziomie, który zapewnia wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych oraz wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności, przy jednoczesnym określeniu ryzyka kredytowego jako podwyższonego. Stabilna perspektywa ratingu oznacza natomiast, iż według obecnych ocen Agencji nadany Emitentowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

 

Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi umiarkowaną podatność Emitenta na zmiany parametrów makroekonomicznych, wysoką rentowność działalności operacyjnej oraz rosnący poziom zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w związku z planowanym dalszym dynamicznym rozwojem Emitenta. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.eurorating.com.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej