18 maja 2017

18 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 20/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego.

 

Zarząd Getback S.A. „Spółka” informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z Uchwałą nr 491/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW” z dnia 17 maja 2017 r., Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 maja 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 600.000 (sześćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP1 wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00255”.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW o której mowa w akapicie poprzedzającym, obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0520”. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej