23 sierpnia 2017

23 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 91/2017 – Informacja dotycząca znaczących portfeli wierzytelności.

Informacja dotycząca znaczących portfeli wierzytelności.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. na podmiot zależny Spółki („Nabywca”) przeszła własność ostatniego portfela wierzytelności, którego dotyczyła transakcja. Cena jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu, a płatność została rozłożona na raty na zasadach uzgodnionych przez strony transakcji.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej