29 maja 2017

29 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 25/2017 – Informacja o rejestracji papierów wartościowych

Informacja o rejestracji papierów wartościowych.

 

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) powziął informację, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)podjął uchwałę Nr 335/17, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 800.000 (osiemset tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP2 Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 249/2016 Zarządu Emitenta z dnia 20 października 2016 r. i Uchwały nr 39/2017 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Uchwały nr 215/2017 Zarządu Emitenta z dnia 19 maja 2017 r., oraz postanowił nadać im kod PLGTBCK00263.

Rejestracja obligacji, o których mowa powyżej, będzie następować na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Emitent informuje, iż najwcześniejszy dzień rozrachunku transakcji wynikający z listu księgowego (dzień rejestracji) to 01 czerwca 2017 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust 1. pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej