24 października 2017

24 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 115/2017 – Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności.

Wygranie przetargu na zakup od banku portfeli wierzytelności.

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 24 października 2017 r. powziął informację, że podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł. Cena zaoferowana przez podmiot zależny Emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po podjęciu ostatecznej decyzji przez zarząd banku oraz po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy, przy czym bank może nie przystąpić do jej zawarcia bez podawania przyczyn. Emitent, osobnym raportem, niezwłocznie poinformuje innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej