19 lipca 2017

19 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 69/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytowej

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytowej.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Spółkę i EasyDebt NSFIZ (podmiot w 100% zależny do Spółki) datowanego na 18 lipca 2017 r aneksu do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: (i) do umowy wprowadzono postanowienie, na podstawie którego Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za zobowiązania EasyDebt NSFIZ wynikające z umowy kredytu, natomiast EasyDebt NSFIZ nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Spółki wynikające z umowy kredytu, (ii) zmodyfikowano warunki wykorzystania kredytu, w szczególności poprzez usunięcie warunku przedstawienia Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu, że wpływy z przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki wyniosły co najmniej 200,0 mln PLN, (iii) umowę zmodyfikowano w ten sposób, że w przypadku wykorzystania kredytu, które spowoduje, że łączna kwota uruchomionego kredytu przekroczy 20,0 mln PLN wymagane jest przedstawienie Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenia Zarządu potwierdzające, że wpływy z pierwszej oferty publicznej akcji Spółki wyniosły co najmniej PLN 200,0 mln PLN, oraz (iv) zmodyfikowano listę zabezpieczeń spłaty kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią wskazane w umowie: pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki oraz EasyDebt NSFIZ, oświadczenia Spółki i EasyDebt NSFIZ o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności oraz zastaw rejestrowy i finansowy na rachunku bankowym EasyDebt NSFIZ.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej