23 stycznia 2017

23 STYCZNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 4/2017 – Przedterminowa spłata części pozyskanego finansowania

Przedterminowa spłata części pozyskanego finansowania.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 w sprawie pozyskania przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania w wysokości do 105 mln zł „Finansowanie”, Zarząd GetBack S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 r. nastąpiła przedterminowa spłata części Finansowania poprzez uiszczenie przez w/w podmiot zależny kwoty w wysokości 28,7 mln zł. Przedmiotowa spłata nastąpiła zgodnie z warunkami udzielenia Finansowania.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej