09 marca 2017

9 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 10/2017 – Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”)

Zarząd spółki Getback S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”).

 

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Emitenta emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł.

 

Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com) w dniu 10 marca 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej