09 listopada 2017

9 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 128/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP5

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP5

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1311/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Zarząd GPW w dniu 8 listopada 2017 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP5 Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej