28 czerwca 2017

28 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 46/2017 – Przydział obligacji

Przydział obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, iż od chwili opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. dokonane zostały kolejne przydziały obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej równej 91.778.400 PLN. Wszystkie obligacje, o których mowa powyżej, oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej