11 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 37/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A., kontynuowanych po przerwie w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A.,  kontynuowanych po przerwie w dniu 6 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack, kontynuowanym po przerwie w dniu 6 kwietnia 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

  1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,43% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w GetBack;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny któremu przysługiwało 5.000.026 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,53% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,00% w ogólnej liczbie głosów w GetBack.
  3. JP Morgan Funds któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,01% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w GetBack.

 

Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej