26 października 2018

26 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 121/2018 Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zakończenie prowadzenia oceny ratingowej Emitenta.

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zakończenie prowadzenia oceny ratingowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.; nr 47/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.; nr 63/2018 z dnia 08 maja 2018 r. oraz nr 103/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., dotyczących ratingu kredytowego nadanego Emitentowi i następnie zmienionego przez agencję ratingową EuroRating _”EuroRating”_ informuje, że w dniu 26 październik 2018 r. EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Emitenta i wycofał nadany Emitentowi publiczny rating kredytowy. Z komunikatu EuroRating wynika to, że powodem zakończenia oceny ratingowej Emitenta jest wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej zawartej z Emitentem. Pełny komunikat ratingowy EuroRating z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej www.eurorating.com.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej