26 kwietnia 2018

26 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 52/2018 – Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Fitch Ratings.

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Fitch Ratings.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję ratingową Fitch Ratings („Agencja”), Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. Agencja obniżyła rating kredytowy GetBack do poziomu RD oraz usunęła rating GetBack z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN). Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej www.fitchratings.com.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej