21 marca 2018

21 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 26/2018 – Informacja dotycząca zagranicznego inwestora wstępnie zainteresowanego objęciem akcji GetBack.

Informacja dotycząca zagranicznego inwestora wstępnie zainteresowanego objęciem akcji GetBack.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2018 oraz 17/2018 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Getback S.A. („GetBack”), Zarząd GetBack informuje, że w dniu dzisiejszym GetBack podpisał list intencyjny („List Intencyjny”) z potencjalnym  zagranicznym inwestorem branżowym („Inwestor”), analizującym potencjalne objęcie akcji GetBack w emisjach, o których mowa w przywołanych raportach bieżących. Przy czym Inwestor nie jest żadnym z inwestorów, o których mowa w raportach bieżących nr 23/2018 i 25/2018. Z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie GetBack podejmie uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego GetBack, zgodnie z treścią Listu Intencyjnego objęcie akcji przez Inwestora nastąpiłoby w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, tzn. poprzez otrzymanie i przyjęcie oferty dotyczącej nabycia akcji („Transakcja”). Zakończenie Transakcji zostało przewidziane nie później niż na 30 kwietnia 2018 r. Warunkami dokonania Transakcji są bezwzględnie obowiązujące zgłoszenia antymonopolowe o skutku zawieszającym lub inne warunki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Za wyjątkiem postanowień odnoszących się do zachowania poufności, kosztów i wydatków oraz prawa właściwego, postanowienia Listu Intencyjnego nie stanowią jakiejkolwiek wiążącej umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej