08 marca 2018

8 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 20/2018 – Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP6.

Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP6.
 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje poniżej o wynikach oferty obligacji serii PP6 („Obligacje„), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku.

 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 19-28 lutego 2018 r.
 2. data przydziału papierów wartościowych: 2 marca 2018 r.
 3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 150.000
 4. stopa redukcji: nie dotyczy
 5. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 121.479
 6. liczba przydzielonych Obligacji: 121.479
 7. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100 PLN
 8. liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 216
 9. liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 216
 10. nazwy firmy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 12.147.900 PLN

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, GetBack sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty GetBack związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności GetBack.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
 • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej