09 marca 2018

9 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 22/2018 – Wykup obligacji.

Wykup obligacji.
 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. dokonane zostały kolejne wykupy obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 117.472.000 PLN, przy czym powyższa kwota uwzględnia przekazane dziś do domu maklerskiego środki na wykup obligacji o wartości nominalnej 12.000.000 PLN, których termin wykupu przypada 12 marca 2018.

Wszystkie obligacje, o których mowa powyżej, oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby reprezentujące podmiot:
  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej