22 maja 2018

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 75/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Powołanie członków Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji
 

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 22 maja 2018 roku powołało w skład rady nadzorczej Emitenta aktualnej kadencji: Panią Paulinę Pietkiewicz; Pana Krzysztofa Burnos, Pana Jarosława Dubińskiego i Pana Jerzego Zygmunta Świrskiego.
CV nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Szczegółowa podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Bożena Solska – Członek Zarządu.

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki