17 maja 2018

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 68/2018 Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Standard and Poor`s

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Standard and Poor`s
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 45/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. oraz raportu bieżącego 49/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczących ratingu kredytowego nadanego GetBack S.A. w restrukturyzacji przez agencję ratingową Standard and Poor’s „S&P”, Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. S&P przywrócił długo i krótkoterminowy rating kredytowy GetBack S.A. w restrukturyzacji, obniżając je jednocześnie do poziomu D/D.
Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej: www.standardandpoors.com

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Bożena Solska – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej