11 września 2018

11 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 115/2018 Rozwiązanie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Rozwiązanie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 11 września 2018 r. Emitent – działając na podstawie przepisu z art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm._ – rozwiązał, na mocy postanowień decyzji Emitenta, ze skutkiem natychmiastowym umowę z dnia 21 lipca 2017 r. zawartą pomiędzy Emitentem a Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K. _”Deloitte”_, której to umowy przedmiotem było badanie sprawozdań finansowych Emitenta i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej GetBack. Wymieniona umowa dotyczyła badania sprawozdań za rok obrotowy 2017 i 2018 i zgodnie z jej postanowieniami miała być ona realizowana do marca 2019 r. W ramach realizacji postanowień umowy miał miejsce przypadek wyrażenia przez Deloitte odmowy wyrażenia opinii do sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 r. i do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2017 r. Rozwiązanie wskazanej umowy ze skutkiem natychmiastowym zostało zarekomendowane przez Komitet Audytu oraz przez Radę Nadzorczą Emitenta i zaakceptowane przez Zarząd Emitenta w dniu 11 września 2018 r. Spółce nie jest znana jakakolwiek sytuacja występowania rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy stanowiskiem organów Spółki a Deloitte.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej