17 kwietnia 2018

17 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 43/2018 – Życiorysy członków Zarządu GetBack S.A.

Życiorysy członków Zarządu GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. przedkłada w załączeniu do niniejszego raportu życiorysy:

  1. Pana Kennetha Williama Maynarda – Przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack – oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu GetBack oraz Członka Zarządu GetBack; oraz
  2. Pana Przemysława Dąbrowskiego – powołanego na stanowisko Członka Zarządu GetBack.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej