02 marca 2018

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 14/2018 – Decyzja dotycząca decyzji o rozpoczęciu przeglądu dotyczącego potencjalnych opcji strategicznych

Decyzja dotycząca decyzji o rozpoczęciu przeglądu dotyczącego potencjalnych opcji strategicznych.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 02 marca 2018r. decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Spółkę potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Getback („Grupa”). Decyzja ta jest wynikiem oceny aktualnej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz potencjalnych możliwości dalszego rozwoju. Zarząd będzie dążył do zapewnienia w długim terminie możliwie najlepszej pozycji Grupy na rynku zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Na obecnym etapie Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności Zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Grupy.

Zarząd w dniu dzisiejszym podjął również decyzję o przystąpieniu do wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia przeglądu wybranych opcji strategicznych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej