19 lutego 2018

19 lutego 2018, NUMER RAPORTU ESPI 12/2018 – Podwyższenie przez Standard&Poor’s perspektywy ratingu GetBack S.A. na pozytywną.

Podwyższenie przez Standard&Poor’s perspektywy ratingu GetBack S.A. na pozytywną.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. agencja ratingowa Standard&Poor’s („Agencja”, „S&P”) podwyższyła perspektywę nadanego GetBack 17 marca 2017 r. ratingu kredytowego ze stabilnej na pozytywną, utrzymując jednocześnie krótko- i długoterminowy rating kredytowy GetBack na poziomie B. Jako powód podwyższenia perspektywy na pozytywną, Agencja podała, że zgodnie z jej oceną w latach 2018-2019 będzie miała miejsce ekspansja GetBack połączona ze wzrostem przychodów oraz EBITDA, przy jednoczesnych utrzymaniu zadłużenia na poziomie uzasadniającym wyższą ocenę.

Zdaniem Agencji na przestrzeni ostatnich lat GetBack zaprezentował silny lecz kontrolowany wzrost i  poprawił zyskowność, wykazując przy tym wskaźniki związane z zadłużeniem na lepszym poziomie, niż Agencja wcześniej oczekiwała. Agencja dostrzegła przy tym  ekspozycję GetBack na ryzyko kredytowe związane z nabywaniem wierzytelności konsumenckich. S&P wskazał na  poprawność modelu wycen portfeli oraz na fakt, że wyceny dokonywane są przez zewnętrzny podmiot. Ponadto ryzyko związane z wycenami portfeli, mogące wynikać m.in. z krótkiego okresu działalności GetBack czy zmian otoczenia, zdaniem Agencji powinno być odpowiednio zarządzone dzięki doświadczeniu i umiejętnościom kadry zarządzającej GetBack

Ponownie zwrócono uwagę na ryzyko dotyczące kraju oraz branży, w której GetBack działa oraz skoncentrowanie działalności GetBack na zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce, zaznaczając przy tym, że GetBack podejmuje działania mające na celu dywersyfikację obsługiwanych wierzytelności oraz pozytywnie odnosząc się do modelu wyceny portfeli. Jednocześnie Agencja stwierdziła, że powyższe ryzyka są częściowo mitygowane przez polepszającą się działalność operacyjną GetBack, umiarkowane zadłużenie oraz adekwatny cashflow.

W ocenie Agencji na korzyść GetBack przemawia ostrożna ekspansja zagraniczna w Hiszpanii i Rumunii. Agencja pozytywnie oceniła również wpływ pierwszej publicznej emisji akcji GetBack, sugerując przy tym pozytywny wpływ ewentualnego dokapitalizowania GetBack i zmiany struktury akcjonariatu, jeżeli takowe zdarzenia miałyby miejsce. Z pozytywnym odbiorem ze strony Agencji spotkał się również poziom płynności GetBack.

Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.standardandpoors.com

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej