09 marca 2018

9 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 21/2018 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP6.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji serii PP6.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 190/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Zarząd GPW w dniu 9 marca 2018 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 121.479 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii PP6 GetBack, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej