26 kwietnia 2018

26 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 51/2018 – Informacja dotycząca obligacji.

Informacja dotycząca obligacji.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”), w składzie po zmianach o których mowa w raporcie bieżącym nr 40/2018, po dokonaniu przeglądu sytuacji związanej z wykupami obligacji, których emitentem jest GetBack („Obligacje”) niniejszym przekazuje informację dotyczącą wykupu Obligacji, przy czym przedmiotowe dane uwzględniają także obligacje wyemitowane przez EGB Investments S.A.

Na dzień 25 kwietnia 2018 r. łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie Obligacji wynosiła 88,26 mln zł. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od Obligacji na dzień 25 kwietnia 2018 r. wynosiła 3,32 mln zł. Jednocześnie Zarząd GetBack zastrzega, że przedstawione dane nie podlegały badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Szczegóły dotyczące powyższych informacji zostały przekazane w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd GetBack będzie informował o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z wykupami Obligacji.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej