12 grudnia 2018

12 GRUDNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 130/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_, informuje, że Rada Nadzorcza Spółka na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r. postanowiła oddelegować Panią Paulinę Pietkiewicz – członka Rady Nadzorczej Spółki – na okres do dnia 10 marca 2019 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzór nad przygotowaniem roszczeń cywilnych przysługujących Spółce oraz za nadzór nad prowadzeniem postępowań karnych z udziałem Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej