27 listopada 2018

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 126/2018 Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji oferty „na wyłączność””

Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji oferty „na wyłączność”, przedstawienie propozycji rozliczenie oraz wpłata przez inwestora depozytu w wysokości 30 mln PLN – uzupełnienie raportu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu ESPI numer 123/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. informuje, że podmiotem z którym Emitent prowadzi negocjacje na zasadzie wyłączności jest Hoist Finance A.B. Hoist Finance A.B. jest zainteresowany nabyciem aktywów Emitenta za kwotę przekraczającą jeden miliard PLN.

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki