19 kwietnia 2018

19 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 46/2018 – Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Fitch Ratings.

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Fitch Ratings.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję Fitch Ratings („Fitch”), Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. Fitch opublikował rating GetBack w którym obniżył długoterminowy rating GetBack z poziomu B+ do poziomu B – i umieścił go na negatywnej liście obserwacyjnej (RWN). Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej www.fitchratings.com.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej