28 sierpnia 2018

28 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 112/2018 Zawarcie i rozliczenie ugody z instytucją kredytową w sprawie rozwiązania umów przedwstępnych

Zawarcie i rozliczenie ugody z instytucją kredytową w sprawie rozwiązania umów przedwstępnych

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego Emitenta nr 59/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. informuje, że Emitent zawarł z powołaną tamże instytucją kredytową z siedzibą w Kopenhadze _Dania_ ugodę w sprawie rozliczenia zawartych uprzednio umów przedwstępnych. Na mocy postanowień wymienionej ugody instytucja kredytowa zobowiązała się dokonać wpłaty kwoty – po przeliczeniu na PLN – ok. 15 mln PLN tytułem rozliczenia wskazanych umów przedwstępnych. W dniu 28 sierpnia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Emitenta na wyżej wskazaną kwotę.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej