28 maja 2018

28 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 80/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 r

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części która odbyła się w dniu 22 maja 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent” lub „GetBack”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 22 maja 2018 roku _”NWZA”_ wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów. Emitent zastrzega przy tym to, że załączona lista odzwierciedla udział akcjonariuszy w NWZA do przerwy zarządzonej w NWZA, o której to przerwie Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 78/2018 z dnia 24 maja 2018 r.1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,46% w liczbie głosów uczestniczących w NWZA, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w GetBack;
2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,65% w liczbie głosów uczestniczących w NWZA, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w GetBack. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu

Mariusz Brysik                Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej