24 kwietnia 2018

24 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A., kontynuowanych po przerwie w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A.,  kontynuowanych po przerwie w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, kontynuowanym po przerwie w dniu 17 kwietnia 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

  1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 83,90% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. JP Morgan Funds któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,36% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej