07 listopada 2018

7 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 122/2018 Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji alternatywnych propozycji układowych

Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji alternatywnych propozycji układowych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r.; 62/2018 z dnia 07 maja 2018; 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r.; 99/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.; 102/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.; 107/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz 119/2018 z dnia 08 października 2018 r., informuje, że w dniu 06 listopada 2018 r. Emitent przygotował alternatywne propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli, które to alternatywne propozycje układowe zostały przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego w dniu 06 listopada 2018 r.
Emitent jednocześnie zastrzega to, że alternatywne propozycje układowe nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli.

Alternatywne propozycje układowe stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej