08 maja 2018

08 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 63/2018 – Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zmiana oznaczenia

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zmiana oznaczenia
 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2018 i 47/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego Spółce przez agencję ratingową EuroRating _”EuroRating”_, informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. EuroRating, w związku z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych obligacji wyemitowanych przez Spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBack S.A. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, zmieniła dodatkowe oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack S.A. z częściowej niewypłacalności – „selective default” _sd_ na pełną niewypłacalność – „default” _d_. Jednocześnie EuroRating utrzymał rating nadany Spółce na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.
Pełny komunikat ratingowy EuroRating z uzasadnieniem zmiany oznaczenia ratingu oraz wyjaśnieniem negatywnej jego perspektywy dostępny jest na stronie internetowej www.eurorating.com.

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej