12 stycznia 2018

12 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 2/2018 – Pozyskanie finansowania.

Pozyskanie finansowania.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 147/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Grupa Kapitałowa GetBack („Grupa”) pozyskała finansowanie z tytułu dokonania kolejnych przydziałów obligacji wyemitowanych przez podmioty z Grupy, w łącznej kwocie 145.817.717 PLN. Obligacje, o których mowa w zdaniu poprzednim oferowane były w trybie oferty prywatnej.

Wskazana kwota nie uwzględnia pozyskania finansowania o którym GetBack informował w swoim raporcie bieżącym nr 148/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej