06 września 2018

6 WRZEŚNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 114/2018 Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restru

Oddelegowanie Pani Pauliny Pietkiewicz – członka rady nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu; Powołanie Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restrukturyzacji działającego przy radzie nadzorczej.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 06 września 2018 r.:

– postanowiła oddelegować Panią Paulinę Pietkiewicz – członka Rady Nadzorczej Emitenta – na okres do dnia 05 grudnia 2018 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Emitenta odpowiedzialnego za pion zapewnienia zgodności _compliance_ oraz za pion prawny;
– postanowiła powołać Pana Wojciecha Łukawskiego w skład Komitetu ds. Restrukturyzacji działającego przy Radzie Nadzorczej Emitenta;
– postanowiła powołać Pana Radosława Barczyńskiego w skład Komitetu ds. Restrukturyzacji działającego przy Radzie Nadzorczej Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej