10 maja 2018

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 65/2018 – Wpłynięcie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosku wierzyciela GetBack S.A. o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.

Wpłynięcie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosku wierzyciela GetBack S.A. o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym _tj. 10 maja 2018 r._ uzyskał od Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu informację dotyczącą okolicznością wpłynięcia w dniu 09 maja 2018 r. do Sądu wniosku wierzyciela _osoby fizycznej_ o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. Wniosek ten został zarejestrowany pod sygnaturą akt: VIII GR 14/18. Wnioskodawca w treści powołanego wniosku wniósł o:
1. utajnienie jego wniosku i nieujawnianie go na witrynie internetowej Sądu z uwagi na ochronę dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym szczególności jego danych osobowych
2. otwarcie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu
3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego.
Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jednocześnie sędzia zarządził, aby poinformować wnioskodawcę, że postanowieniem z dnia 09.05.2018 r., wydanym w sprawie VIII GR 13/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec GetBack S.A. we Wrocławiu.Osoby reprezentujące podmiot:

Bożena Solska – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej