08 marca 2018

8 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 19/2018 – Informacja o rejestracji papierów wartościowych.

Informacja o rejestracji papierów wartościowych

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack„) informuje o dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 8 marca 2018 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 121.479 obligacji na okaziciela serii PP6 GetBack o wartości nominalnej 100 PLN każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 249/2016 Zarządu Spółki z dnia 20 października 2016 r. i Uchwały nr 39/2017 Zarządu Spółki z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Uchwały nr 79/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., pod kodem ISIN: PLGTBCK00396.

Rejestracja obligacji, o których mowa powyżej, nastąpiła na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej