18 kwietnia 2018

18 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 45/2018 – Informacje dotyczące ratingów kredytowych nadanych przez Standard and Poor’s oraz EuroRating.

Informacje dotyczące ratingów kredytowych nadanych przez Standard and Poor’s oraz EuroRating.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję Standard&Poor’s („S&P”), Zarząd GetBack informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. S&P umieściła rating GetBack na liście obserwacyjnej z negatywnymi implikacjami. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej www.standardandpoors.com

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję ratingową EuroRating („EuroRating”), Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r., EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do B+ z perspektywą negatywną. Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej www.eurorating.com

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej