19 lipca 2018

19 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 101/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 roku

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta z dnia 29 maja 2018 r. o numerze 83/2018 i z dnia 29 czerwca 2018 r. o numerze 90/2018, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dacie późniejszej, o której Emitent poinformuje w treści raportu bieżącego. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym Emitenta nr 90/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, zmieniona uprzednio data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 23 lipca 2018 roku.Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej