06 lutego 2018

6 lutego 2018, NUMER RAPORTU ESPI 10/2018 – Pozyskanie finansowania.

Pozyskanie finansowania.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. Grupa Kapitałowa GetBack („Grupa”) pozyskała finansowanie z tytułu dokonania kolejnych przydziałów obligacji wyemitowanych przez podmioty z Grupy, w łącznej kwocie 139.134.863 PLN. Obligacje, o których mowa w zdaniu poprzednim oferowane były w trybie oferty prywatnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej