02 marca 2018

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 16/2018 – Pozyskanie finansowania.

Pozyskanie finansowania.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Grupa Kapitałowa GetBack („Grupa”) pozyskała finansowanie z tytułu dokonania kolejnych przydziałów obligacji, w tym opisanych poniżej obligacji serii PP6, wyemitowanych przez podmioty z Grupy, w łącznej kwocie 153.829.304 PLN.

W dniu 2 marca 2018 r. dokonano przydziału 121.479 oferowanych obligacji serii PP6 o łącznej wartości nominalnej 12.147.900 PLN z terminem wykupu przypadającym 14 września 2021 r. („Obligacje”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. Zapisy na Obligacje prowadzono w dniach 19 lutego – 28 lutego 2018 r. włącznie. Spółka przekaże szczegółowe informacje o wynikach oferty Obligacji w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej