27 sierpnia 2018

27 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 109/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 27 sierpnia 2018 r. wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w stosunku do uchwał o numerach 4,5,6,9,10,11,12,13,14,17 i 18 podjętych 27 sierpnia 2018 roku.

GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje także treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które były poddane pod głosowanie, a nie została podjęte.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej