05 lipca 2018

5 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 93/2018 – Powołanie członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Powołanie członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 05 lipca 2018 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 05 lipca 2018 roku do składu Zarządu Emitenta Pana Marcina Tokarka i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Spółki ds. Operacyjnych.Pan Marcin Tokarek nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pan Marcin Tokarek nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marcina Tokarka Zarząd Emitenta przedkłada w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki
Życiorys Członka Zarządu Marcina Tokarka
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki