29 czerwca 2018

29 CZERWCA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 90/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 roku

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego GetBack S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 roku

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie przepisu z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 23 lipca 2018 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym Emitenta nr 83/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, zmieniona uprzednio data publikacji tego raportu wyznaczona była na dzień 29 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej