04 kwietnia 2018

4 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 33/2018 – Pozyskanie finansowania.

Pozyskanie finansowania.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack„) informuje, iż od chwili opublikowania przez GetBack raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Grupa Kapitałowa GetBack („Grupa”) pozyskała finansowanie z tytułu dokonania kolejnych przydziałów obligacji, wyemitowanych przez podmioty z Grupy, w łącznej kwocie 142.764.601 PLN.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej